Producent van ramen en deuren

Privacybeleid

Het comfort van onze klanten is voor ons het allerbelangrijkst, daarom zorgen wij ervoor dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de bescherming van uw persoonsgegevens tijdens het bekijken van onze website.

In dit privacybeleid vindt u informatie over de manier waarop wij de gegevens die wij van u ontvangen zullen gebruiken.

Door het sturen van uw persoonsgegevens via onze website, geeft u eenduidig toestemming voor het gebruik van deze gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid.

1. Definities

“CONSTANS”: Constans Sp, z o.o. met zetel te Kłodawa 66-415, ul. Gorzowska 11, geregistreerd onder KRS-nummer 0000061152 in het ondernemersregister KRS dat wordt gevoerd door de Districtsrechtbank te Zielona Góra, Afdeling VIII Economische zaken KRS.

“Gebruiker (gebruikers)”: gebruiker: of gebruikers van de website, gezamenlijk of individueel, afhankelijk van de context;

“Website”: de website www.constans.pl of www.constans.de.

“Persoonsgegevens”: alle informatie die een geïdentificeerde of mogelijk te identificeren natuurlijke persoon betreft. 

2. Het verzamelen van persoonsgegevens

a) Gegevens die worden verzameld tijdens de registratie

Voor sommige functies van onze website moet u zijn geregistreerd en ingelogd. Tijdens de registratie vragen wij u om uw e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord op te geven.

b) Automatisch verzamelde gegevens

Tijdens uw bezoek aan onze website worden gegevens verzameld over uw bezoek, bv. uw IP-adres, type browser, naam van het besturingssysteem etc. Deze zijn bestemd voor statistische doeleinden.

c) Gegevens uit formulieren die via de website worden verstuurd

 • contactformulier – u vermeldt uw gegevens zoals: voornaam, achternaam, IP-adres, e-mailadres en op vrijwillige basis uw telefoonnummer.

 • reclamatieformulier – u vermeldt uw gegevens zoals: voornaam, achternaam, IP-adres, e-mailadres, adres en telefoonnummer.

d) Het gebruik van cookies

Cookiebestanden zijn kleine tekstbestanden die gegevens bevatten die worden opgeslagen op het moment dat een gebruiker een website bezoekt. Ze zijn zodanig ontworpen dat ze informatie verstrekken over eerdere activiteiten van die gebruiker op de betreffende website. Ze kunnen gegevens bevatten over activiteiten, zoals het klikken op bepaalde links of pagina’s, het inloggen op het gebruikersprofiel of het lezen van de inhoud van pagina’s, die maanden of zelfs jaren eerder hebben plaatsgevonden. We kunnen een aantal soorten cookies onderscheiden. Zonder cookies zouden websites zich niet gedragen zoals de gebruikers gewend zijn.

Op onze website dienen cookies voor:

 • het opslaan van informatie over de gebruiker – eigen cookies – vereist tijdens de registratie, het inloggen, het verzenden van vragen via het contactformulier en het gebruik van de website als ingelogde persoon, het verzenden van reclamaties;

 • statische doeleinden – externe cookies – Google Analytics (beheerder van de cookies: Google Inc. met zetel in de VS);

 • profileringsdoeleinden – voor marketingdoeleinden (gegevens worden verzameld op basis van uw vrijwillige toestemming). Profilering is informatie over de manier waarop websites worden gebruikt, zodat reclames kunnen worden aangepast aan de voorkeuren en gewoonten van de gebruikers.

Als u waarde hecht aan uw privacy en u bovengenoemde functies van de website niet wilt gebruiken, dan kunt u het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser.

Tegelijkertijd zal CONSTANS zijn uiterste best doen om te voorkomen dat er persoonsgegevens worden verzameld die niet nuttig zijn voor de bovenstaande doeleinden en om persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor het behalen van die doeleinden, of in bepaalde gevallen, langer dan de periode die is bepaald in de overeenkomst of de wettelijke voorschriften.

3. Vertrouwelijkheid van persoonsgegevens

Dit privacybeleid vormt de grondslag voor het uitvoeren van alle activiteiten in verband met het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens. We wijzen met name op de beveiliging op het gebied van de volgende kwesties:

 • het toepassen van bescherming met een wachtwoord;

 • het eisen van contractuele garanties van derden;

 • het beperken van toegang tot uw persoonsgegevens.

4. Doelen van het gebruik van persoonlijke gegevens

Alle persoonsgegevens die u heeft verstrekt worden bewaard op veilige servers en beschermd tegen inzage door derden.

Uw gegevens worden niet verkocht aan derden.

Doel van het verzamelen van de gegevens:

 • De gegevens die zijn verzameld bij de registratie worden uitsluitend gebruikt om u te laten inloggen op ons systeem.

 • De automatisch verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt voor analyse van het gedrag van gebruikers op onze website. Deze gegevens worden automatisch van iedere gebruiker verzameld.

 • ervoor zorgen dat de inhoud van de website voor u en uw computer zo effectief mogelijk wordt gepresenteerd;

 • afhandeling van bestellingen die zijn geplaatst via de website;

 • Gegevens die worden verzameld tijdens de correspondentie tussen u en onze website worden uitsluitend gebruikt om uw vragen te beantwoorden.

 • Bij controles van de Autoriteit bescherming persoonsgegevens kunnen uw gegevens ter beschikking worden gesteld aan de werknemers van de autoriteit, in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens.

 • Bij schending van de wet of wanneer de wettelijke voorschriften dit vereisen, kunnen wij uw gegevens ter beschikking stellen aan justitiële organen.

 • marketing, waaronder het leveren van informatie waar u zelf om heeft gevraagd of die u kan interesseren, voor zover u hiervoor toestemming heeft gegeven.

 • werving en selectie.

5. Wijziging van persoonsgegevens

Na inloggen op onze website en het kiezen van de optie “uw account”, kunt u uw persoonsgegevens wijzigen. Het is niet mogelijk om uw e-mailadres en gebruikersnaam te wijzigen. Dat zijn gegevens die dienen ter identificatie van de gebruiker. Wanneer u uw account wilt verwijderen, gebruik dan het contactformulier ».

6. Openbaarmaking van persoonsgegevens

CONSTANS geeft uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming door aan derden, met uitzondering van:

 • gevallen waarin het openbaar maken van die informatie noodzakelijk is om de dienstverlening van werknemers, agenten, onderaannemers, leveranciers of contractpartners van CONSTANS mogelijk te maken, of het uitvoeren van taken namens kopers of potentiële kopers van de rechten en plichten van CONSTANS die verband houden met de website;

 • indien het openbaar maken van de gegevens noodzakelijk is ter bescherming van de gerechtvaardigde belangen van CONSTANS, haar klanten of gelieerde ondernemingen, of wanneer dit vereist of toegestaan is door wettelijke voorschriften.

In iedere situatie waarin CONSTANS uw persoonsgegevens openbaar maakt aan een zorgvuldig geselecteerde derde of een van de bovengenoemde derden, zal deze openbaarmaking plaatsvinden in overeenstemming met de geldende voorschriften over bescherming van persoonsgegevens.

7. Minderjarigen

Personen jonger dan 18 jaar mogen hun persoonsgegevens niet aan ons overdragen zonder toestemming en toezicht van een ouder of verzorger.

8. Verwerkingsverantwoordelijke

Constans Sp. z o.o.

ul. Gorzowska 11

66-415 Kłodawa

9. Toepasselijk recht

Op dit privacybeleid is het Europese en Poolse recht van toepassing.

10. Contact

Heeft u nog meer vragen over bescherming van uw privacy? Neem dan contact met ons op met behulp van het contactformulier ».

Galerie

Onze nieuwste projecten
Klantenpaneel

Gallery

Our latest projects
User panel

Galeria

Nasz realizacje

Panel użytkownika