Producent okien i drzwi Constans

Parametry szyb: Ug, Lt i g

Szyby są bardzo ważnym elementem okien wpływającym na ich izolacyjność termiczną. Zwłaszcza aktualnie, kiedy w architekturze cały czas popularne są duże przeszklenia, szyba stanowi większą część okna, a więc tym większy wpływ ma na jego właściwości. Poniżej omawiamy najistotniejsze parametry dotyczące szyb.

Ug – współczynnik przenikania ciepła szyby

Jest to współczynnik analogiczny do współczynnika całego okna Uw, z tym, że dotyczy pakietu szybowego zastosowanego w oknie. Mówiąc najprościej mówi nam o tym ile ciepła „ucieka” nam z domu przez pakiet szybowy. Im niższa wartość tego współczynnika tym mniejsze straty cieplne. Ponieważ dotyczy on pakietu szybowego, jest on tym ważniejszy im większe jest okno, a co za tym idzie większą jego część stanowi przeszklenie, a nie rama.

g – współczynnik przenikalności energii całkowitej szyby (określony procentowo)

Im wyższa wartość tego współczynnika, tym więcej energii słonecznej przenika do pomieszczenia, a więc tym mocniej latem (jak również zimą) będzie się ono nagrzewać. Zbyt niski współczynnik sprawi, że zimą nie będziemy mogli skorzystać z ciepła energii słonecznej, zbyt wysoki z kolei przy dużych przeszkleniach od strony południowej sprawi, że będziemy odczuwali duży dyskomfort w okresie letnim. Dlatego też przy określaniu optymalnego współczynnika g dla przeszkleń należy uwzględnić ich rozmiar oraz orientację wobec stron świata. Przeciętnie współczynnik „g” waha się między 50% a 55%. W oferowanych przez nas w standardzie pakietach szybowych dwukomorowych współczynnik ten wynosi 53%. Stosując szyby przeciwsłoneczne można ten współczynnik znacznie zredukować. Aby uzyskać więcej informacji w tym zakresie zapraszamy do zapoznania się z artykułem: „Rodzaje szyb przeciwsłonecznych”.

Lt – współczynnik przepuszczalności światła

Parametr ten określa właściwości pakietu szybowego, wyrażany jest procentowo i mówi nam o tym ile światła zostaje przepuszczone przez szybę do wnętrza. Im wyższa wartość Lt, tym więcej światła w pomieszczeniu. Przyjmuje się, że współczynnik ten powinien wynosić 70% lub więcej. W standardowo stosowanych przez nas pakietach szybowych dwukomorowych współczynnik ten wynosi 74%, co daje dużą ilość naturalnego światła słonecznego w pomieszczeniu. Aby uzyskać więcej informacji w tym zakresie zapraszamy do zapoznania się z artykułem: „Rodzaje szyb przeciwsłonecznych”.

Więcej parametrów dotyczących nie tylko szyb, ale całych okien (ramy, całego okna, izolacji akustycznej) omówione jest tutaj.

Masz dodatkowe pytania?

Nasi doradcy czekają, żeby Ci pomóc.

Galeria

Nasz realizacje

Panel użytkownika

Galerie

Onze nieuwste projecten
Klantenpaneel

Gallery

Our latest projects
User panel