Producent okien i drzwi Constans

Producent okien i drzwi

Ulga termomodernizacyjna na wymianę okien i drzwi

Wiele osób słyszało już na pewno o tzw. uldze termomodernizacyjnej, ale nie wszyscy wiedzą, że wśród materiałów i usług objętych ta ulgą znajdują się również okna oraz drzwi zewnętrzne i balkonowe wraz z usługą wymiany tych elementów na nowe. Poniżej przedstawiamy garść podstawowych informacji w tym temacie.

Komu i na jakiego typu nieruchomości przysługuje ulga?

Ulga przysługuje podatnikom będącym właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, czyli budynku wolno stojącego (typowy domek jednorodzinny) albo budynku w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służącym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych (oznacza to, że jeśli np. w szeregowcu znajduje się siedziba firmy lub biuro to taki budynek nie będzie objęty ulgą, chyba, że część wydzielona na lokal użytkowy nie przekracza 30% całkowitej powierzchni budynku), w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych. Warunki te jasno wskazują, że niestety nie jest możliwe skorzystanie z ulgi w przypadku posiadania mieszkania w bloku czy też kamienicy.

Co istotne, z ulgi można skorzystać tylko i wyłącznie w odniesieniu do budynków już wybudowanych – nie mogą to być budynki w budowie.

Ulga przysługuje podatnikom rozliczającym się zarówno wg skali podatkowej (PIT-37 lub PIT-36), podatkiem liniowym 19% (PIT-36L) jak również opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Jakiego typu materiały i usługi są objęte ulgą?

Co do zasady ulga obejmuje tzw. przedsięwzięcia termomodernizacyjne, przy czym warunkiem jest, aby zostały one zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Za przedsięwzięcie termomodernizacyjne uważane są działania ulepszające budynek mieszkalny w taki sposób, że zmniejszone zostaje zapotrzebowanie na energię na potrzeby ogrzewania, podgrzewania wody, zmniejszone zostają straty energii lub też następuje wymiana źródeł energii na odnawialne.

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju przedstawia szczegółowy wykaz materiałów i usług, jakie są objęte ulgą. W tym wymienione zostały:

  • wśród materiałów: stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
  • wśród usług: wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych.

Szczegółowy wykaz przedstawiamy w linku do objaśnień Ministerstwa Finansów na końcu artykułu.

W jaki sposób rozliczyć ulgę?

Maksymalna kwota odliczenia w odniesieniu do wszystkich przeprowadzanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych to 53 000 zł. Co ważne, ulga dotyczy jednego podatnika, a to znaczy, że w przypadku małżeństwa limit ten odnosi się do każdego z małżonków osobno. Wydatki należy udokumentować fakturami.

Ulga polega na odliczeniu kwot wydanych na przedsięwzięcie termomodernizacyjne od podstawy opodatkowania, czyli po prostu od dochodu podatnika. Nie jest to więc odliczenie od podatku, jak czasami błędnie podają niektóre serwisy internetowe. Oznacza to, że kwota wydana na np. wymianę stolarki okiennej pomniejszy nam kwotę, od której liczony jest podatek dochodowy.

Przykład

Jeśli nasz dochód do opodatkowania wynosi 40 000 zł, a na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wydaliśmy 5 000 zł, to podatek za dany rok podatkowy będzie liczony w oparciu o kwotę 35 000 zł (40 000 – 5 000) a nie 40 000 zł. Bazując dalej na podanym przykładzie, jeśli podatnik rozlicza się wg skali podatkowej, która w przedstawionej sytuacji wynosi 17%, to realnym zyskiem na odliczeniu będzie kwota 850 zł (5000 * 17%). Dlaczego? To bardzo proste: nie korzystając z ulgi podatek wynosi 40 000 * 17% = 6 800 zł (dla uproszczenia pominięta została kwota wolna od podatku) natomiast w przypadku skorzystania z ulgi 35 000 * 17% = 5 950 zł, stąd różnica 6 800 zł – 5 950 zł = 850 zł. Stąd koszt takiej wymiany obciążający naszą kieszeń wyniesie w ostatecznym rozliczeniu nie 5000 zł, a 4 150 zł (5000 zł -850 zł).

Jeśli podatek, jaki odprowadzamy do urzędu, jest wyższy (np. liczony wg wyższej skali 32%) to oszczędności z tego tytułu będą jeszcze większe, gdyż de facto odzyskamy nie 17% z wydatkowanej kwoty (jak w powyższym przykładzie) ale nawet do 32%.

Prawo do odliczenia przysługuje podatnikowi przez okres 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Oznacza to, że jeśli w danym roku podatnik nie ma dochodu, od którego mógłby sobie odliczyć ulgę w całości lub w części, to może to zrobić w latach kolejnych, kiedy taki dochód się pojawi.

Gdzie wpisać ulgę termomodernizacyjną w deklaracji podatkowej?

Ulgę termomodernizacyjną wykazuje się w załączniku PIT/O w rubryce nr 31 (podatnik) lub 32 (małżonek) – numery rubryk podane na podstawie formularza aktualnego w roku 2021 (wersja formularza 25). Jest to tzw. część B formularza PIT/O. Następnie sumę odliczeń wykazanych w części B tego formularza (rubryka 38 i 39) przenosimy odpowiednio do składanego przez nas zeznania rocznego (PIT-28, PIT-36, PIT-36L lub PIT-37):

  • Kwotę z poz. 38 należy przenieść do poz. 75 zeznania PIT-28 lub do poz. 198 zeznania PIT-36 lub do poz. 37 zeznania PIT-36L lub do poz. 108 zeznania PIT-37;
  • Kwotę z poz. 39 należy przenieść do poz. 199 zeznania PIT-36 lub do poz. 109 zeznania PIT-37.

Jeśli dalej macie wątpliwości w jaki sposób skorzystać z ulgi zachęcamy do zapoznania się z objaśnieniami Ministerstwa Finansów, które w sposób szczegółowy na przykładach pokazują różne przypadki, w których podatnik może mieć wątpliwości co do możliwości skorzystania z ulgi bądź sposobu jej rozliczenia. Link do objaśnień zamieszczamy poniżej:

Autor: Magdalena Ratajczak

Masz dodatkowe pytania?

Nasi doradcy czekają, żeby Ci pomóc.

Galeria

Nasz realizacje

Panel użytkownika

Galerie

Onze nieuwste projecten
Klantenpaneel

Gallery

Our latest projects
User panel