Producent okien i drzwi Constans

Skąd dowiedziałeś się o naszej firmie?

Twoja odpowiedź jest dla nas ważna

Od 1 grudnia 2022 r. rusza nasza PROMOCJA ZIMOWA!

Dodatkowy rabat na wszystkie systemy okienne i drzwiowe jak również na montaż!

Już od 1 grudnia ceny nie tylko naszych produktów, ale również usług obniżamy o dodatkowe 5%

Poniżej przedstawiamy regulamin promocji zimowej.  Rabat łączy się z innymi, standardowo stosowanymi przez nas rabatami.
Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania zapraszamy do salonu: ul. Gorzowska 11, 66-415 Kłodawa/k.Gorzowa Wlkp. lub prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy – dane kontaktowe znajdziecie Państwo tutaj.

Regulamin „Promocji Zimowej”

 1. Postanowienia Ogólne
  1. Organizatorem „Promocji Zimowej” jest Constans sp. z o.o. z siedzibą w Kłodawie przy ul. Gorzowskiej 11, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061152, NIP 5992735261, REGON 211198763, kapitał zakładowy 100 000 zł, zwana dalej Organizatorem.
  2. Czas trwania promocji. Promocja rozpoczyna się z dniem 1 grudnia 2022 r. i kończy z dniem 31 marca 2023 r.
  3. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.constans.pl/promocjazimowa.html
 2. Definicje
  1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w promocji .
  2. Organizator – Constans sp. z o.o. , której dane zostały określony w pkt. 1 Regulaminu.
  3. Promocja – „Promocja Zimowa” organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
  4. Uczestnik – osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej
  5. Czas trwania Promocji – okres, w którym można skorzystać z promocji, określony w pkt.1.b. Regulaminu.
  6. Rabat – obniżka ceny za towary/usługi oferowane przez Organizatora w wysokości 5% od ceny oferowanej standardowo.
  7. Umowa – umowa podpisywana przez Uczestnika z Organizatorem na zakup towarów bądź usług oferowanych przez Organizatora
 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji
  1. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.
  2. Rabat udzielany w ramach Promocji łączy się z rabatami przyznawanymi przez Organizatora w ramach standardowej procedury ofertowania.
  3. Warunkiem skorzystania z Rabatu jest:

   c.i. Podpisanie Umowy przez Uczestnika w Czasie trwania Promocji.

   c.ii. Odbiór towaru lub umożliwienie wykonania usługi zakupionej od Organizatora w terminie nie późniejszym niż dzień 30 kwietnia 2023 r. W przypadku niedotrzymania terminu warunek ten uznaje się za spełniony tylko w sytuacji, gdy odbiór towaru lub wykonanie usługi zostało opóźnione z wyłącznej winy Organizatora.

   c.iii. Dokonanie w terminie określonym w Umowie zapłaty za zakupione na podstawie Umowy towary bądź usługi.

  4. Niedotrzymanie przez Uczestnika warunków określnych w pkt. 3.c. uprawnia Organizatora do anulowania naliczonego na warunkach Promocji Rabatu.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
  2. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.
  3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.

Galeria

Nasz realizacje

Panel użytkownika

Galerie

Onze nieuwste projecten
Klantenpaneel

Gallery

Our latest projects
User panel